Parkovanie info

Zakúpte si parkovaciu kartu

Parkovacie karty si môžete u nás objednať

  • objednaním priamo na webe tu
  • emailom na info@parkovanie-schwechat.sk

Príjazd na parkovisko

  1. Po príchode k rampe parkoviska stlačte tlačítko Ticket na rampe.
  2. Parkovací lístok, ktorý Vám vytlačí si dobre uschovajte.
  3. Vyberte si parkovacie miesto, pre ľahší odchod doporučujeme si parkovacie miesto zapísať.

V prípade parkoviska Mazur Vás k terminálom prepraví letiskový spoj Airport Shuttle.

Denne premáva do 05:50 – 23:50 každých 15 min a od 00:05 – 05:25 každých 20 min.


Odjazd z parkoviska

  1. Pred opustením parkoviska vyhľadajte platobný terminál (postup je rovnaký i na rampe odjazdu).
  2. Vložte parkovací lístok, ktorý ste si prevzali pri vjazde na parkovisko.
  3. Terminál vám vyráta sumu parkovania, vložte parkovaciu kartu ktorú ste u nás zakúpili k úhrade parkovného. Ak prekročíte čas predplatený parkovacou kartou terminál Vám vypočíta doplatok.
  4. Terminál Vám vydá parkovací lístok na opustenie parkoviska.
  5. Na opustenie parkoviska máte od tohto momentu 20 min.