Kontakt

V prípade akýchkoľvek nejasností nás prosím kontaktujte na našich tel. číslach alebo e-mailom.

Prevádzka:
Pajštúnska 3

851 02 Bratislava


ETC Group, s.r.o.

Mikovíniho 20

917 02 Trnava


E-mail: info@parkovanie-schwechat.sk


Mapa: